Powrót do strony głównej
client-log
Usługi dla najemców mieszkań komunalnych
Dokumenty
  • Umowa najmu lokalu nieruchomości
  • Stan zadłużenia
  • Wszelka korespondencja dotycząca zadłużenia, wypowiedzenia umowy najmu, pozwu o eksmisję, itd…
  • Informacja o osobach zameldowanych w lokalu
  • Zdjęcia nieruchomości (opcjonalnie)