Powrót do strony głównej
client-log
Oddłużenie
Dokumenty
  • Akt własności nieruchomości (alternatywnie sam numer księgi wieczystej)
  • Stan zadłużenia (aktualną informację o zadłużeniu można uzyskać u komornika, w administracji budynku, spółdzielni mieszkaniowej lub w banku)
  • Umowa kredytowa i korespondencja z banku
  • Wszelka korespondencja dotycząca zadłużenia, prowadzonej egzekucji komorniczej, pozwów, itd…
  • Zdjęcia nieruchomości (opcjonalnie)