Powrót do strony głównej
client-log
Pożyczki pod zastaw nieruchomości
Warunki

Oferujemy pożyczki dla osób prawnych i fizycznych:

  • Udzielamy pożyczek pod zastaw nieruchomości
  • Udzielamy pożyczek do wysokości 50% wartości nieruchomości
  • Nie wymagamy dokumentowania źródeł dochodu, wystarczy zwykłe oświadczenie
  • Nie wymagamy zaświadczeń ZUS i US oraz nie weryfikujemy klientów w BIK/BIG/BRKN
  • Udzielamy pożyczek w kwocie od 20.000 pln do 1.000.000 pln
  • Czas trwania całego procesu udzielania pożyczki od 3-7 dni roboczych od złożenia wniosku do wypłaty środków (max. 10 dni).

Czas trwania umowy:

Umowa zawierana jest na okres 6/12 m-cy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy 6-miesięczne, jedynym warunkiem jest terminowa obsługa pożyczki. Klient ma możliwość wielokrotnego przedłużania umowy, co następuje w formie aneksu do umowy pożyczki. W czasie trwania umowy istnieje możliwość wcześniejszej spłaty. Wówczas odsetki są naliczane i pobierane od rzeczywistej kwoty pozostałej do spłaty. Klient ma możliwość wypowiedzenia umowy w każdym czasie z zachowaniem 1 m-go okresu wypowiedzenia

Zabezpieczenie:

Pożyczki pod zabezpieczenie nieruchomości – mieszkania, domy jednorodzinne, lokale użytkowe, grunty, działki. Forma zabezpieczenia: przewłaszczenie na zabezpieczenie lub hipoteka